หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตัดสินในกีฬาปิงปอง ผู้ตัดสินจะถูกตั้งขึ้นในแต่ละรายการการแข่งขัน ซึ่งจะนั่งหรือยืนบริเวณด้านข้างโต๊ะปิงปอง ในแนวเดียวกับเน็ต และห่างจากโต๊ะประมาณ 2-3 เมตร ผู้ตัดสินจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ…