การวิ่งออกกำลังกายสามารถวิ่งได้ตามสวนสาธารณะ ริมถนน ริมน้ำ เป็นต้นแต่ในระหว่างการวิ่งนั้นมีสิ่งอันตรายรอบตัวดังนั้นควรคำแนะนำพร้อมกับนำไปปฏิบัติ เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์เสียงต่างๆที่ทำให้การได้ยินลดลงในระหว่างการวิ่งซึ่งจะส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียงยานพาหนะที่วิ่งไปมาจึงทำให้ได้รับอันตรายได้ เมื่อการออกกำลังกายครั้งนั้นวิ่งบริเวณริมถนนให้ท่านวิ่งสวนทางกับยานพาหนะต่างๆเพราะจะทำให้ท่านเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมา…