กีฬา มวย ไทยและมวยสากล นับว่าเป็นกีฬาอีกอย่างที่คนให้ความสนใจกันมากอีกประเภทหนึ่ง มวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเข้าปะทะกัน…