คำแนะนำการวิ่งออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

การวิ่งออกกำลังกายสามารถวิ่งได้ตามสวนสาธารณะ ริมถนน ริมน้ำ เป็นต้นแต่ในระหว่างการวิ่งนั้นมีสิ่งอันตรายรอบตัวดังนั้นควรคำแนะนำพร้อมกับนำไปปฏิบัติ เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์เสียงต่างๆที่ทำให้การได้ยินลดลงในระหว่างการวิ่งซึ่งจะส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียงยานพาหนะที่วิ่งไปมาจึงทำให้ได้รับอันตรายได้ เมื่อการออกกำลังกายครั้งนั้นวิ่งบริเวณริมถนนให้ท่านวิ่งสวนทางกับยานพาหนะต่างๆเพราะจะทำให้ท่านเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมา ในระยะเวลาในการวิ่งที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างหรือเวลากลางคืนควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีที่เห็นชัดเจน เช่น สีส้ม สีเขียวอ่อน สีแดง ถ้าสะท้อนแสงยิ่งดี เมื่อวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเมื่อถึงทางแยกห้ามวิ่งตัดหน้ารถเด็ดขาดให้หยุดและรอให้รถวิ่งผ่านไปเสียก่อน

การวิ่งออกกำลังริมถนนควรหาเพื่อนไปวิ่งเป็นเพื่อนเมื่อได้รับอุบัติเหตุจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลา แต่ไม่มีเพื่อนไปด้วยควรวิ่งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะหรือสายพานในสถานที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะ เมื่อท่านวิ่งออกนอกเส้นทางจากเดิมที่เคยวิ่งซึ่งไม่คุ้นเคยจึงเป็นสาเหตุให้ได้รับอันตรายได้ในระยะเวลากลางคืนควรหลีกเลี่ยง ลักษณะในการแต่งกายในขณะวิ่งไม่ควรใส่สิ่งของมีค่า เช่น สร้อยทอง นาฬิกาทอง แหวนทอง เป็นต้นจะเป็นสาเหตุให้โดยโจรกรรมได้ง่าย เมื่อท่านมีโรคประจำตัวให้พกบัตรประชาชน บัตรโรคประจำตัวและคำแนะนำต่อผู้พบเห็น

ความปลอดภัยจากโรคในขณะวิ่งผู้ที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปหรืออยู่ในสภาวะโรคอ้วนหรือแม้กระทั่งมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อฟังคำแนะนำการออกกำลังกายเสียก่อนเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการวิ่ง